foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Kính gửi quý Bạn đọc,

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học xin chuyển thông tin về việc bình chọn cho các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức:

.

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn