foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2089/ B108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn bò huyện Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 – 2021. Xác định sự đề kháng kháng sinh của các chủng E. coli phân lập trên bò tại 2 huyện Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Xác định sự hiện diện của một số gene đề kháng kháng sinh trên các chủng E. coli phân lập được.

 

Tác giả: Hồ Văn Nhanh; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2089/ Nh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát tình hình chăn nuôi bò, xác định sự hiện diện và đánh giá hiệu quả phòng, trị bệnh do vi khuẩn đường ruột gây ra trên đàn bò tại huyện Ba Tri và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Trần Đình Tuấn; TS. Lý Thị Thu Lan (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định liều gây chết LD50 của vi khuẩn S. enteritidis trên gà Nòi lai. Ảnh hưởng của hỗn hợp thực khuẩn thể đến tỷ lệ chết của gà qua 21 ngày theo dõi trong thí nghiệm phòng và trị bệnh. Ảnh hưởng của hỗn hợp thực khuẩn thể đến mật số vi khuẩn trong các cơ quan nội tạng của gà qua 21 ngày theo dõi trong thí nghiệm phòng và trị bệnh. Ảnh hưởng của hỗn hợp thực khuẩn thể đến phần trăm khối lượng các cơ quan nội tạng của gà qua 21 ngày theo dõi trong thí nghiệm phòng và trị bệnh. Ảnh hưởng của hỗn hợp thực khuẩn thể đến trọng lượng của gà qua 21 ngày theo dõi trong thí nghiệm phòng và trị bệnh.

 

Tác giả: Lê Thị Thảo; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.089/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chủng virus cúm thể độc lực cao H5N1 lưu hành trên đàn vịt, từ đó đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Xác định hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vaccine cúm trên đàn gà, vịt của tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Dũng; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát bệnh Carré trên chó và đặc điểm di truyền của virus trên địa bàn thành phố Bến Tre và xác định chủng CDV hiện diện tại thành phố Bến Tre thông qua gen H

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn