foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Đức Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Vui (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ và thành phần tinh dầu lá Tía tô được ly trích bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Xác định nồng độ bổ sung thích hợp của tinh dầu lá Tía tô lên hoạt lực, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn và khả năng bị oxy hoá của màng tinh trùng gà khi bảo quản lạnh và trữ đông.

 

Tác giả: Võ Thị Huỳnh Như; TS. Nguyễn Văn Vui (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ Nh550. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được tỷ lệ và thành phần tinh dầu lá Húng quế được ly trích bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Xác định được nồng độ bổ sung thích hợp của tinh dầu lá Húng quế lên hoạt lực, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn và khả năng bị oxy hoá của màng tinh trùng gà khi bảo quản lạnh và trữ đông.

Tác giả: Nguyễn Văn Trân; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019. Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Tr121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố trong khâu giết mổ liên quan công tác vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia cầm tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn sản phẩm.

 

Tác giả: Lê Thị Tuyết Trinh; TS. Nguyễn Thùy Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Tr312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định khả năng kháng khuẩn của tinh dầu chiết xuất từ các loại rau mùi (húng quế, húng lủi và tía tô) đối với vi khuẩn Salmonella spp. gây bệnh trên gà và thử nghiệm sự kết hợp tinh dầu với kháng sinh

 

Tác giả: Lê Hữu Phước; TS. Nguyễn Văn Vui (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ Ph557. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng nội bào Ehrlichia canis trên chó theo lứa tuổi, giới tính và phương thức nuôi tại thành phố Bến Tre, Tần suất xuất hiện các triệu chứng thường gặp, đánh giá kết quả xét nghiệm sinh lý máu. Xác định đặc điểm di truyền của ký sinh trùng nội bào Ehrlichia canis. Đánh giá hiệu quả điều trị ký sinh trùng nội bào Ehrlichia canis.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn