foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.3/ Ch300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các chỉ tiêu sinh lý thông thường (thân nhiệt, tần số tim đập, tần số hô hấp) của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định một số chỉ tiêu sinh hóa máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi.

Tác giả: Nguyễn Văn Út Thật; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4089/ Th124. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh vật trên thịt heo tươi và môi trường lò mổ, tại chợ thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Khảo sát chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của hai cơ sở giết mổ.

 

Tác giả: Kim Nàng; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ N106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó, đưa ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả. Thử hiệu quả một số thuốc điều trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên chó

 

Tác giả: Võ Văn Đệ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Đ250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà công nghiệp tại Bến Tre. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng hiệu quả nhất cho đàn gà công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Dương Thị Bích Tuyền; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát mức độ vấy nhiễm Salmonella spp. trên thịt, để giúp người tiêu dùng đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm, từ đó đưa ra những biện pháp khuyến cáo nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh tại cơ sở giết mổ, quầy kinh doanh thịt tại chợ huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn