foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thảo; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.089/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chủng virus cúm thể độc lực cao H5N1 lưu hành trên đàn vịt, từ đó đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Xác định hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vaccine cúm trên đàn gà, vịt của tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Dũng; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát bệnh Carré trên chó và đặc điểm di truyền của virus trên địa bàn thành phố Bến Tre và xác định chủng CDV hiện diện tại thành phố Bến Tre thông qua gen H

 

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Giàu; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ Gi111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định sự lưu hành của virus gây bệnh Newcastle trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đánh giá đáp ứng miễn dịch gà Nòi thịt Bến Tre đối với vaccine phòng bệnh Newcastle khi được nuôi với khẩu phần có bổ sung vitamin C và acid hữu cơ.

 

Tác giả: Phạm Quốc Phong; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh và định danh type virus gây bệnh do CPV trên chó tại thành phố Bến Tre. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CPV gây ra trên chó được khám và điều trị tại thành phố Bến Tre.

 

Tác giả: Trần Thị Ngân Tú; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân lập được các chủng Bacillus spp. từ đất và phân gà bằng phương pháp truyền thống. Tuyển chọn được các chủng Bacillus spp. có một số đặc tính của probiotic. Định danh chủng vi khuẩn Bacillus spp. có tiềm năng ứng dụng cao bằng giải trình tự gen 16S rRNA thông qua kỹ thuật sinh học phân tử.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn