foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Ngọc Anh; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh636.5089/ A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tình hình nhiễm cầu trùng và đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng hiệu quả cho đàn gà nuôi thả vườn nhằm đề ra các khuyến cáo chủ động phòng bệnh cho gà nòi lai nuôi thả vườn tại Bến Tre.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn