foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Đệ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Đ250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà công nghiệp tại Bến Tre. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng hiệu quả nhất cho đàn gà công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn