foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Nàng; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ N106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó, đưa ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả. Thử hiệu quả một số thuốc điều trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên chó

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn