Tác giả: Kim Nàng; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ N106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó, đưa ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả. Thử hiệu quả một số thuốc điều trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên chó