Tác giả: Phạm Văn Bảo; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4089/ B108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá điều kiện vệ sinh thú y (xếp loại) đối với các lò giết mổ gia súc tại huyện Cầu Kè và Càng Long, hiện trạng vệ sinh thú y tại các quầy, kệ kinh doanh thịt tại hai chợ Cầu Kè và Càng Long theo thông tư 45/ 2014/TT- BNNPTNT. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh trên thịt tại hai lò giết mổ, quầy thịt ngoài chợ lấy từ hai lò này và các yếu tố tác động (sàn pha lóc, nước sử dụng, xe chở thịt, mặt bàn nơi bán thịt, dụng cụ chứa đựng thịt). So sánh mức độ nhiễm vi sinh trên thịt với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046: 2009 thịt tươi- Yêu cầu kỹ thuật do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.