foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Liên; PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ L305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà khỏe mạnh ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định gà mắc bệnh cầu trùng qua biểu hiện triệu chứng lâm sàng và kiểm tra phân xác định noãn nang cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà bị nhiễm bệnh cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. So sánh các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu giữa gà khỏe mạnh và gà bị nhiễm bệnh cầu trùng trong cùng tháng tuổi để làm cơ sở dữ liệu hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn