foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Trường; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các loài giun sán ký sinh trên gà thả vườn, hiệu quả phòng trị của thuốc nhằm cung cấp thông tin khoa học đến người chăn nuôi để nâng cao năng suất chăn nuôi gà ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn