foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngân Tú; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân lập được các chủng Bacillus spp. từ đất và phân gà bằng phương pháp truyền thống. Tuyển chọn được các chủng Bacillus spp. có một số đặc tính của probiotic. Định danh chủng vi khuẩn Bacillus spp. có tiềm năng ứng dụng cao bằng giải trình tự gen 16S rRNA thông qua kỹ thuật sinh học phân tử.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn