foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Giàu; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ Gi111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định sự lưu hành của virus gây bệnh Newcastle trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đánh giá đáp ứng miễn dịch gà Nòi thịt Bến Tre đối với vaccine phòng bệnh Newcastle khi được nuôi với khẩu phần có bổ sung vitamin C và acid hữu cơ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn