foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Quốc Phong; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh và định danh type virus gây bệnh do CPV trên chó tại thành phố Bến Tre. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CPV gây ra trên chó được khám và điều trị tại thành phố Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn