foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 138Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học Phổ thông trong giai đoạn mới. Chương 2. Nội dung và phương pháp côn tác của GVCN lớp với tập thể học sinh. Chương 3. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường. Chương 4. Chương 3. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Chương 5. Một số mô hình tổ chức hoạt động giáo dục.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Chu Thị Thanh Tâm, Trần Thúy Anh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004.

Mô tả: 361Tr, kích thước: 16x24 cm.

Nội dung:

Chương 1. Vai trò của Công nghệ thông tin trong giáo dục Đại học và khả năng ứng dụng trong dạy - học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Chương 2. Đề cương bài giảng. Chương 3. Bài giảng điện tử. Chương 4. Câu hỏi kiểm tra, thi học phần và bài tập thực hành, nghiên cứu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, ThS. Trần Văn Tính, ThS. Vũ Phương Liên.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 235Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học. Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học.Phần 4. Một số trò chơi GD giá trị và kỹ năng sống cho HS tiểu học.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Bùi Thị Thúy Hằng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 198Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học. Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học.Phần 4. Một số trò chơi GD giá trị và kỹ năng sống cho HS tiểu học.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Đặng Hoàng Minh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 218Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý học sinh THCS. Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. Phần 4. Một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn