foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Nga.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 159Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Cơ sở lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Phần 1: Cơ sở lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Hoàng Văn Cẩn.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2005.

Mô tả: 104Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát về văn học thiếu nhi. Chương 2: Đặc trưng của văn học thiếu nhi và văn học thiếu nhi trong nhà trường. Chương 3: Một số nguyên tắc chung của việc giảng dạy văn học thiếu nhi. Chương 4: Dạy văn học dân gian cho thiếu nhi.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Phương Nga.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2019.

Mô tả: 203Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Phương pháp dạy học tập đọc. Chương 2: Phương pháp dạy học luện từ và câu. Chương 3: Phương pháp dạy học tập làm văn. Chương 4: Phương pháp dạy học kể chuyện. Chương 5: Hướng dẫn hoạt động ngoại khóa tiếng Việt.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Nam (sưu tầm và biên soạn)

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 241Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ tuổi lớp nhà trẻ. Phần thứ hai: Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp mầm. Phần thứ ba: Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp chồi. Phần thứ tư: Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp lá.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà nội. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 222Tr. Khổ: 14,5 x 20,5m.

Nội dung:

Chương 1: Bản chất hoạt động của việc học tập vật lý ở trường phổ thông. Chương 2: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các thao tác tư duy và các suy luận lôgic. Chương 3: Vận dụng lôgic biện chứng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Chương 4: Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Chương 5: Sử dụng phương pháp thí nghiệm lý tưởng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Sử dụng phương pháp tương tự trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Chương 7: Sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Chương 8: Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn