foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Đặng Hoàng Minh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 218Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý học sinh THCS. Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. Phần 4. Một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn