foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, TS. Bùi Thị Thúy Hằng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 198Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học. Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học.Phần 4. Một số trò chơi GD giá trị và kỹ năng sống cho HS tiểu học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn