foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Chu Thị Thanh Tâm, Trần Thúy Anh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004.

Mô tả: 361Tr, kích thước: 16x24 cm.

Nội dung:

Chương 1. Vai trò của Công nghệ thông tin trong giáo dục Đại học và khả năng ứng dụng trong dạy - học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Chương 2. Đề cương bài giảng. Chương 3. Bài giảng điện tử. Chương 4. Câu hỏi kiểm tra, thi học phần và bài tập thực hành, nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn