foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2013. Mô tả: 277Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương 1. Đặc điểm hình thành phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em. Chương 2. Vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ em. Chương 3. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 4. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 5. Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 6. Một số yêu cầu về lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tạo hình trong trường mầm non. Chương 7. Tổ chức hoạt động vẽ trong trường mầm non. Chương 8. Tổ chức hoạt động nặn. Chương 9. Tổ chức hoạt động xếp dán tranh. Chương 10. Tổ chức hoạt động chắp ghép. Chương 11. Tổ chức cho trẻ làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Phụ bản: Tranh trẻ em.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn