foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Minh Phượng, Ths. Phạm Thị Thúy.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2011

Mô tả: 191Tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 16x24 cm.

Số định danh: 371.3 Ph561 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

1. Lợi ích của các phương pháp giảng dạy tích cực. 2. Khắc phục những trở ngại khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. 3. Những nguyên tắc trong giảng dạy. 4. Lập kế hoạch bài giảng. 5. Các phương pháp giảng dạy tích cực 6. Một số phương pháp bổ trợ khác 7. Phương tiện tong giảng dạy. 8. Trò chơi sư phạm: chơi mà học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn