foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thanh Hà (Biên soạn).

Nhà Xuất bản: Từ điển Bách khoa. Năm XB: 2008. Số trang: 235Tr. .

Nội dung

Các dạng thức của động từ tiếng Anh. Thì hiện tại. Thì tương lai. Thì quá khứ. Cách dùng động từ be, do và have. Động từ khuyết thiếu/ tình thái. Thể bị động. Sự nhấn mạnh, mệnh lệnh, chủ từ giả. Câu điều kiện. Thức giả định. Động từ theo sau bởi động danh từ hay động từ nguyên thể. Giới từ và động danh từ. Động tính từ. Động từ theo sau bởi giới từ. Cụm động từ. Một số câu đặc biệt.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Brian P. Cleary.

Nhà Xuất bản: Millbrook Press; Năm XB: 2006. Số trang: 34Tr.

One book couldn't possibly be enough to cover the topic of nouns. The cats are back with their comical examples to drive home to readers just what a noun is. Specific types of nouns - such as abstract nouns and proper nouns - are also introduced in this giggle-a-page expansion on the topic.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Dũng.

Nhà Xuất bản:Giáo Dục; Năm XB: 2006. Số trang: 335Tr

Số định danh: 425 D513. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc

Tóm tắt:

Giới thiệu lí thuyết tiếng Anh về từ loại, danh từ, đại từ, tính từ, động từ, thì, phó từ, mạo từ, giới từ, câu, lời nói trực tiếp, gián tiếp... kèm theo các bài tập cụ thể

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn