foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Betty Kirkpatrick MA.

Nhà Xuất bản: Learners;

Số trang: 92Tr. Tài liệu sưu tầm.

Vocabulary building workbook 1 is to provide students with practice in vocabulary development. The use of passges, rather than example sentences of the kind found in most dictionaries, demonstrates in a lively and graphic way just how words and sentences ralate to each other and how English is actually put together.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Sterling Press Pvt. Ltd;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 31Tr, kích thước: 18 cm

Số định danh: 158 G646. Vị trí: Kho sách 4.

Embark on a fun and frolic-filled - journey with Barney, the friendly dinosaur, and his friends, BJ and Baby Bop - through these simple and interesting stories, activity and colouring books. Learn, read and smile!

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2005.

Số trang: 348Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Nội dung: Unit 1: Introduction. Unit 2: Describing jobs & workplace. Unit 3: Reservations. Unit 4: Giving directions. Unit 5: Welcoming the guests. Unit 6: The menu....

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Văn Vân và các tác giả.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2008.

Số trang: 200Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Tài liệu được biên soạn dựa theo chương trình tiếng Anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo Tiếng Anh 10. TIẾNG ANH 11 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài học và 6 bài ôn. Mỗi đơn vị bài học ứng với một chủ đề cụ thể và gồm các mục lớn.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn