foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền.

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội.Năm XB: 2012

Mô tả: 315Tr, kích thước: 14,5x20,5cm

Số định danh: 425 H527. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Milada Broukal

Nhà xuất bản: NTC/Contemporary. Năm XB:

Số trang: 133Tr. Tài liệu sưu tầm

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Văn Hải.

Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. HCM. Năm XB: 2011.

Mô tả: 126Tr, tài liệu sưu tầm.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đan Văn;

Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM. Năm XB: 2007

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 425 C102V. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn