foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Trịnh Thanh Toản, Trương Hùng.

Nhà xuất bản Trẻ. Năm XB: 2010.

Mô tả: 463Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung. Phần 2: Từ và câu về cấu tạo, chức năng và các chứng rối loạn của cơ thể người. Phần 3: Dạy và học tiếng Anh Y khoa. Phần 4: 14 bài học căn bản trau dồi từ vựng tiếng Anh Y khoa. Phần 5: (A-Z) các thuật ngữ y khoa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn