foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc.

Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 251Tr, kích thước: 19 x 27 cm. Số định danh:

Mục lục:

1/ Computers today. 2/ Input/ output devices. 3/ Storage devices. 4/ Basic software. 5/ Creative software. 6/ Programming. 7/ Computers tomorrow.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn