foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Kim Sơn, Ngọc Thạch, Trần The.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2011.

Mô tả: 159Tr, kích thước: 17cm

Số định danh: 495.932 S463/T.2. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Tóm tắt: Gồm các từ vựng được lựa chọn trong sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp tiểu học và trình bày theo từng bài học.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Kim Sơn, Ngọc Thạch, Trần The.

Nhà XB: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2011. Mô tả: 159Tr, kích thước: 17cm. Số định danh: 495.932 S463/T.1

Giới thiệu:

Quyển sách gồm các từ vựng được lựa chọn trong sách giáo khoa Tiếng Khmer cấp tiểu học và trình bày theo từng bài học..

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn