foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Thái Văn Chải.

NXB: Khoa học Xã hội. Năm: 1997.

Mô tả: 178Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 398.2089/ Ch103 . Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1: Dẫn nhập. Phần 2: Từ. Phần 3: Từ loại. Phần 4: Câu. Phần 5: Mở rộng các thành phần trong câu. Phần 6: Mở rộng câu. Phần 7: Ghép các phần có quan hệ liên hợp. Phần 8: Nhấn mạnh một thành phần của câu. Phần 9: Rút gọn câu. Phần 10: Chữ viết Khmer. Phần 11: Dấu ngắt câu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn