foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Diệp Quang Ban.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2004. Mô tả: 442Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Cú pháp và nghĩa biểu hiện của câu. Chương 3: Câu phủ định và hành động phủ định. Chương 4: Câu với tư cách lời trao đổi. Chương 5: Câu với tư cách thông điệp. Chương 6: Câu phức và câu ghép. Chương 7: Hiện tượng tỉnh lược và câu dưới bậc.

Chú thích.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn