foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huệ (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, năm: 2023. Mô tả: 222 trang, 24cm. Số định danh: 495.9220711/ H507/T1. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Sách bài học thuộc tập 1 bao gồm 12 bài, trong đó các bài 6 và 12 là các bài ôn tập nên cấu trúc khác với các bài còn lại. Mỗi bài học bao gồm khoảng từ 30-60 từ mới và 5 chủ điểm từ vựng ngữ pháp được sắp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp. Quan điểm của các tác giả biên soạn giáo trình, đối với tập 1 này là lấy giao tiếp nghe – nói làm trọng tâm trong việc học tiếng Việt ở trình độ cơ sở, nên các bài tập luyện ngữ pháp, luyện viết sẽ chỉ có ở Sách bài tập, trong khi Sách bài học tập trung vào giải quyết các vấn đề giao tiếp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn