foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Bùi Minh Toán.

Nhà XB: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012. Mô tả: 279Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 495.922 T406.

Mục lục:

Quyển sách tập trung vào những vận động cần yếu trong hoạt động giao tiếp khi người nói huy động những mô thức cấu trúc của câu và từ ngữ thích hợp để tạo nên phát ngôn; Tuyển chọn một số bài viết về những vấn đề cụ thể của câu theo hướng quan tâm đến bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng của nó trong hoạt động giao tiếp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn