foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. An Văn Minh, ThS. Trần Hùng Cường.

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông. Năm XB: 2009.

Mô tả: 171Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương 2: Đệ quy và giải đệ quy. Chương 3: Sắp xếp và tìm kiếm. Chương 4: Danh sách tuyến tính. Chương 5: Cây.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Xuân Lôi.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 155Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Giải thuật. Chương 2: Cấu trúc mảng. Chương 3: Danh sách. Chương 4: Ngăn xếp, hàng đợi. Chương 5: Cấu trúc cây. Chương 6: Đồ Thị.

Hướng dẫn giải bài tập

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bùi Loan Thùy.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2009.

Mô tả: 338Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về pháp chế thư viện - thông tin. Chương 2: Tầm quan trọng của pháp chế thư viện - thông tin. Các biện pháp tăng cường pháp chế thư viện - thông tin. Chương 3: Luật thư viện nước ngoài. Chương 4: Các văn bản quy phạm pháp luật  về công tác thư viện - thông tin ở Việt Nam.

Phụ lục: Các văn bản pháp quy quan trọng hiện hành.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Lê Văn Phùng.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm XB: 2010.

Mô tả: 208Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa phần mềm. Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Chương 3: Yêu cầu hệ thống và mô hình nghiệp vụ. Chương 4: Mô hình phân tích đối tượng. Chương 5: Các mô hình phân tích động thái. Chương 6: Các mô hình thiết kế tương tác. Chương 7: Mô hình kiến trúc logic. Chương 8: Mô hình kiến trúc vật lý. Chương 9: Mô hình phân tích và thiết kế một ca sử dụng. Chương 10: Mô hình thiết kế đối tượng.

Thuật ngữ và từ viết tắt

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Vũ Văn San.

Nhà xuất bản Bưu Điện. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 317Tr, kích thước: 19 x 27cm. Số định danh: 621.382 / S105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 7: Hệ thống thông tin quang nhiều kênh. Chương 8: Khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium. Chương 9: Kỹ thuật bù tán sắc. Chương 10: Mạng thông tin quang. Chương 11: Hệ thống thông tin quang Soliton.

Thuật ngữ viết tắt

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn