foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Petr Berka, Jan Rauch, Djamel Abdelkader Zighed.

Nhà xuất bản: Information Science Reference. Năm XB: 2009.

Mô tả: 440Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Chapter I Data, Information and Knowledge. Chapter II Ontologies in the Health Field. Chapter III Cost-Sensitive Learning in Medicine. Chapter IV Classification and Prediction with Neural Networks. Chapter V Preprocessing Perceptrons and Multivariate Decision Limits. Chapter VI Image Registration for Biomedical Information Integration. Chapter VII ECG Processing. Chapter VIII EEG Data Mining Using PCA. Chapter IX Generating and Verifying Risk Prediction Models Using Data Mining. Chapter X Management of Medical Website Quality Labels via Web Mining. Chapter XI Two Case-Based Systems for Explaining Exceptions in Medicine. Chapter XII Discovering Knowledge from Local Patterns in SAGE Data.Chapter XIII Gene Expression Mining Guided by Background Knowledge. Chapter XIV Mining Tinnitus Database for Knowledge. Chapter XV Gaussian-Stacking Multiclassifiers for Human Embryo Selection. ChapterXVI Mining Tuberculosis Data. Chapter XVII Knowledge-Based Induction of Clinical Prediction Rules. Chapter XVIII Data Mining in Atherosclerosis Risk Factor Data.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: William Stallings.

Nhà xuất bản: Pearson Education. Năm XB: 2011.

Mô tả: 900Tr, kích thước: 14 x 20cm.

Mục lục:

Chapter 0: Reader’s Guide. Chapter 1 Overview. Chapter 2 Classical Encryption Techniques. Chapter 3 Block Ciphers and the Data Encryption Standard. Chapter 4 Basic Concepts in Number Theory and Finite Fields. Chapter 5 Advanced Encryption Standard. Chapter 6 Block Cipher Operation. Chapter 7 Pseudorandom Number Generation and Stream Ciphers. Chapter 8 More Number Theory. Chapter 9 Public-Key Cryptography and RSA. Chapter 10 Other Public-Key Cryptosystems. Chapter 11 Cryptographic Hash Functions. Chapter 12 Message Authentication Codes. Chapter 13 Digital Signatures. Chapter 14 Key Management and Distribution. Chapter 15 User Authentication Protocols. Chapter 16 Transport-Level Security. Chapter 17 Wireless Network Security. Chapter 18 Electronic Mail Security. Chapter 19 IP Security.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Phan Tân.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 387Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Chương 1: Thông tin, các quá trình thông tin và thông tin học. Chương 2: Thông tin và tiến bộ xã hội. Chương 3: Các loại hình tài liệu - nguồn tin. Chương 4: Xử lý tài liệu và các sản phẩm thông tin. Chương 5: Lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Chương 6: Các đơn vị thông tin và dịch vụ thông tin. Chương 7: Các hệ thống thông tin.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Thái Hồng Nhị, TS. Phạm Minh Việt.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2004.

Mô tả: 193Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Số định danh: 005.8 Nh300. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Mục lục:

Chương 1: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ. Chương 2: Thuật toán DES và mật mã khối. Chương 3: Quản lý khóa mã. Chương 4: Mật mã có khóa công khai. Chương 5: Chữ ký số. Chương 6: Kiểm tra nhận dạng. Chương 7: Xác thực đồng nhất và bảo toàn dữ liệu. Chương 8: Bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng truyền tin. Chương 9: Internet, TCP/IP và tường lửa.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: John W. Rittinghouse, James F. Ransome.

Nhà xuất bản: CRC Press. Năm XB: 2010.

Mô tả: 301Tr, kích thước:

Mục lục:

1/ The Evolution of Cloud Computing. 2/ Web Services Delivered from the Cloud. 3/ Building Cloud Networks. 4/ Virtualization Practicum. 5/ Federation, Presence, Identity, and Privacy in the Cloud. 6/ Security in the Cloud. 7/ Common Standards in Cloud Computing. 8/ End-User Access to Cloud Computing. 9/ Mobile Internet Devices and the Cloud.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn