foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hồ Đắc Phương.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012.

Mô tả: 271Tr, kích thước: 16 x 24 cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung. Chương 2: Sử dụng hệ điều hành. Chương 3: Cấu trúc hệ điều hành. Chương 4: Tiến trình. Chương 5: Điều phối tiến trình. Chương 6: Tương tranh và đồng bộ. Chương 7: Bế tắc. Chương 8: Quản lý thiết bị. Chương 9: Quản lý bộ nhớ. Chương 10: Bộ nhớ ảo. Chương 11: Hệ thống file. Chương 12: Bảo vệ và an ninh.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đinh Mạnh Tường.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2002.

Mô tả: 291Tr, kích thước: 16 x 24 cm. Số định danh:

Mục lục:

Phần 1: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm.

Chương 1: Các chiến lược tìm kiếm mù. Chương 2: Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm. Chương 3: Các chiến lược tìm kiếm tối ưu. Chương 4: Tìm kiếm có đối thủ

Phần 2: Tri thức và lập luận

Chương 5: Logic mệnh đề. Chương 6: Logic vị từ cấp một. Chương 7: Biễu diễn tri thức bởi các luật và lập luận. Chương 8: Logic không đơn điệu. Chương 9: Lưới ngữ nghĩa và hệ khung. Chương 10: Tri thức không chắc chắn. Chương 11: Logic mờ và lập luận xấp xỉ

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thạc Bình Cường.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 211Tr, kích thước: 16 x 24 cm. Số định danh: 005.3 C561. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềm. Chương 2: Công nghệ phần mềm. Chương 3: Quản lý dự án phần mềm. Chương 4: Yêu cầu người dùng. Chương 5: Phân tích yêu cầu. Chương 6: Thiết kế. Chương 7: Kiểm thử. Chương 8: Bảo trì. Chương 9: Các chủ đề nâng cao trong công nghệ phần mềm.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Minh Hoàng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 203Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 6: Hiệu ứng Parallax Scrolling. Chương 7: Hiệu ứng văn bản trong không gian 3D. Chương 8: Hệ thống vẽ API và toán học cho 3D. Chương 9: Cơ cấu cắt lát 3D. Chương 10: Hiệu ứng các toàn nhà

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Minh Hoàng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 187Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về Flash 3D. Chương 2: Ánh sáng và bóng. Chương 3: Thay đổi tỷ lệ 3D. Chương 4: Đẳng cực 3D. Chương 5: Tiêu điểm và độ sâu của trường.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn