foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: TS. Lê Hữu Lập, ThS. Nguyễn Duy Phương.

Nhà Xuất bản: Bưu Điện. Năm xuất bản: 2002. Số trang: 420Tr.

Mục lục:

Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lập trình. Chương 2: Mảng và con trỏ. Chương 3: Duyệt và đệ quy. Chương 4: Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối. Chương 5: Cấu trúc dữ liệu cây. Chương 6: Đồ thị. Chương 7: Sắp xếp và tìm kiếm.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: KS. Nguyễn Nam Thuận.

Nhà Xuất bản: Giao thông Vận tải. Năm xuất bản: 2005. Số trang: 271Tr.

Mục lục:

Chương 1: Visual Studio 2005. Chương 2: Ngôn ngữ Visual Basic 2005. Chương 3: Các ứng dụng Windows. Chương 4: Các ứng dụng web. Chương 5: Các file, cơ sở dữ liệu và XML. Chương 6: Các dịch vụ nền .NET 2.0
 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Văn Ban.

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2006. Số trang: 388Tr.

Mục lục:

Chương 1: Lập trình đa luồng. Chương 2: Lập trình RMI và phân tán đối tượng. Chương 3: Lập trình mạng.. Chương 4: Lập trình với Swing nâng cao. Chương 5: JavaBean. Chương 6: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP.. Chương 7: Vấn đề bảo mật và an ninh thông tin. Chương 8: Lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2005. Số trang: 323Tr.

Mục lục:

Chương 1: Tóm tắt về phần cứng của họ máy vi tính PC-IBM. Chương 2: Đảm bảo chương trình cho hệ máy vi tính PC-IBM. Chương 3: Hệ lệnh của vi xử lý Intel 86. Chương 4: Lập trình với Debug. Chương 5: Lập trình cho thiết bị ngoài thông dụng. Chương 6: Lập trình cho thiết bị ngoài ghép nối.Chương 7: Lập trình thời gian và tạo âm thanh.

 

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đỗ Xuân Lôi.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2006. Số trang: 308Tr.

Mục lục:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật. Chương 3: Giải thuật đệ qui. Chương 4: Mảng và danh sách. Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi. Chương 6: Cây. Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác. Chương 8: Quản lý bộ nhớ. Chương 9: Sắp xếp. Chương 10: Tìm kiếm. Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn