foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Vũ Văn San.

Nhà xuất bản Bưu Điện. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 274Tr, kích thước: 19 x 27cm. Số định danh: 621.382 / S105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu. Chương 1: Sợi và cáp quang. Chương 3: Thiết bị phát quang. Chương 4: Thiết bị thu quang. Chương 5: Thiết kế hệ thống thông tin quang. Chương 6: Hệ thống thông tin quang Coherent.

Phụ lục A: Decibel.

Phụ lục B: Cấu trúc ghép kênh SDH.

Phụ lục C: Hàm Bessel

Thuật ngữ viết tắt

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn