foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Vũ Văn San.

Nhà xuất bản Bưu Điện. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 317Tr, kích thước: 19 x 27cm. Số định danh: 621.382 / S105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 7: Hệ thống thông tin quang nhiều kênh. Chương 8: Khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium. Chương 9: Kỹ thuật bù tán sắc. Chương 10: Mạng thông tin quang. Chương 11: Hệ thống thông tin quang Soliton.

Thuật ngữ viết tắt

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn