foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Văn Phùng.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm XB: 2010.

Mô tả: 208Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa phần mềm. Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng. Chương 3: Yêu cầu hệ thống và mô hình nghiệp vụ. Chương 4: Mô hình phân tích đối tượng. Chương 5: Các mô hình phân tích động thái. Chương 6: Các mô hình thiết kế tương tác. Chương 7: Mô hình kiến trúc logic. Chương 8: Mô hình kiến trúc vật lý. Chương 9: Mô hình phân tích và thiết kế một ca sử dụng. Chương 10: Mô hình thiết kế đối tượng.

Thuật ngữ và từ viết tắt

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn