foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2007.

Mô tả: 211Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung. Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở. Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu. Chương 4: Truyền tin số  qua kênh băng thông dải. Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế. Chương 6: Điều chế trải phổ. Chương 7: Mã nguồn. Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh. Chương 9: Mã kiểm soát lỗi.

Phụ lục A: Tín hiệu và hệ thống thông dài.

Phụ lục B: Các hệ thức Wiener - Khintchine.

Phụ lục C: Phân bố Gauss, Rayleigh và Rice.

Phụ lục D: Hàm lỗi.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn