foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phan Thanh Long (chủ biên), TS. Lê Tràng Định.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Giáo dục là một hiện tượng xã hội. Chương 2: Giáo dục học là một khoa học. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển cá nhân. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển xã hội. Chương 5: Mục đích, tính chất và nguyên lý giáo dục. Chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn