foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái (chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008. Mô tả: 260Tr. Kích thước: 19 x 27cm.

 

Nội dung:

Chương 1: VB & VBA - Ngôn ngữ lập trình tự động hóa thiết kế trong môi trường trong môi trường Acad. Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường Cad. Chương 3: Toán tử và biểu thức . Chương 4: Cấu trúc chương trình. Chương 5: Quản lý môi trường Cad. Chương 6: Vẽ các đối tượng cơ bản trong môi trường Cad. Chương 7: Hiệu chỉnh các đối tượng. Chương 8: Hình cắt mặt cắt. Chương 9: Lớp và các thuộc tính của lớp. Chương 10: Phát triển ứng dụng với VBA. Chương 11: Ghi kích thước và dung sai. Chương 12: Làm việc với đối tượng Block. Chương 13: Thiết kế mô hình ba chiều. Chương 14: Vẽ các biên dạng phức tạp trong Cad.

Phụ lục: Bảng tra cứu

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn