foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Vân Hoa.

NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm: 2018.

Mô tả: 359Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 338.09597/ H401. Vị trí: Kho Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1: Sự ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0. Chương 2: Các xu hướng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Chương 3: Kế hoạch hành động của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đối với cách mạng công nghiệp 4.0 và một số lưu ý đối với Việt Nam. Chương 4: Thực trạng của Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu của CMCN4.0. Chương 5: Một số đề xuất, giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của CMCN4.0

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn