foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn, Lê Đình Anh.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm: 2006.

Mô tả: 327Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Một số chương trình minh họa cơ bản lập trình ngôn ngữ C. Chương 2. Đại số. Chương 3. Đồ học. Chương 4. Vectơ, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính. Chương 5. Đa thức và nội suy đa thức. Chương 6. Tích phân số. Chương 7. Giải phương trình phi tuyến. Chương 8. Tối ưu hóa. Chương 9. Chương trình vi phân. Chương 10. Xác suất và thống kê. Chương 11. Một số chương trình xử lý văn bản, quản lý và một số bài toán ứng dụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn