foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies.

Nhà xuất bản Prentice Hall. Năm xuất bản: 2015.

Mô tả: 1043Tr.

Nội dung:

1. Introduction. 2. Toolbox: Authentication, Access Control, and Cryptography. 3. Programs and Programming. 4. The Web—User Side. 5. Operating Systems. 6. Networks. 7. Databases. 8. Cloud Computing. 9. Privacy. 10. Management and Incidents. 11. Legal Issues and Ethics. 12. Details of Cryptography. 13. Emerging Topics...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn