foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Hoàng Ngân và các tác giả.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2013. Mô tả: 94Tr.

Nội dung:

Phần 1. Kênh truyền thông. Phần 2. Tiếp cận - Sử dụng - Nhu cầu thông tin của người dân nông thôn. Phần 3. Kinh nghiệm thế giới thông tin và truyền thông NN-NT-ND. Phần 4. Truyền thông và sự kiện phát triển NNNT 2009. Phần 5. Dự án đầu tư và sáng kiến  phát triển  truyền thông tam nông Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn