foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010. Mô tả: 258Tr. Kích thước: 17x24cm. Số định danh: 363.7 / C550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Một số khái niệm cơ bản. Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường. Chương 4. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người. Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên. Chương 6. Ô nhiễm môi trường. Chương 7. Bảo vệ môi trường và phát trlển bền vững.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn