foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Quang Hà; TS. Nguyễn Quang Lộc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2017.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 512.9422 / H100. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trình bày một số kiến thức và phân loại các bài tập về đa thức số theo các chủ đề trên. Trong mỗi chương, luận văn đều đưa ra những kiến thức cơ bản và quan trọng, sau đó là hệ thống bài tập áp dụng. Các bài tập trong luận văn chủ yếu sưu tầm ở các đề thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, quốc tế của học sinh và sinh viên, các sách bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

Tác giả: Dương Kim Ngọc; PGS. TS Lê Anh Vũ (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 512 Ng419. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Nội dung:

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Khái niệm cơ bản về phép rút gọn đại số Lie. Chương 3: Phép rút gọn các đại số Lie thực số chiều thấp. Kết luận.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn