foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Hữu Hợp.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2012.

Mô tả: 176Tr. Kích thước: 16 x 22cm. Số định danh: 305.895922

Mục lục:

Chương 1: Vài nét về đồng bằng sông Cửu Long. Chương 2: Sự hình thành và quá trình phát triển của cộng đồng người Việt Công giáo ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương 3: Vấn đề bảo lưu và hội nhập văn hóa của người Việt Công giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Trần Hồng Liên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2002.

Mô tả: 228Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 200.959799 L305. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Mục lục

1. Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng. 2. Dân số và đời sống của người Khmer và người Hoa tỉnh Sóc Trăng. 3. Vấn đề tôn giáo trong cộng đồng Khmer và người Hoa ở Sóc Trăng. 4. Văn hóa dân gian người Khmer Nam Bộ - Từ góc nhìn dân tộc học. 5. Phật giáo trong người Khmer Sóc Trăng – Hiện trạng và giải pháp. 6. Vấn đề giáo dục phổ thông ở người Khmer tỉnh Sóc Trăng. 7. Phát triển cộng đồng Khmer ở Sóc Trăng thông qua một số tổ chức đoàn thể xã hội. 8. Người Hoa ở Sóc Trăng – Quá khứ và hiện tại.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Bình, Ths. Đỗ Thanh Hải.

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia; Năm XB: 2012.

Số trang: 250Tr. Kích thước: 13x19cm.

Số định danh: 201 B312. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt: Cung cấp những khái niệm cơ bản về tôn giáo, giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống chính trị - xã hội đến quan hệ quốc tế..

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa. Năm XB: 2012.

Mô tả: 255Tr, kích thước: 12x20cm.

Số định danh: 299.5 C561. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về Đạo giáo: Quá trình hình thành và phát triển; quá trình du nhập vào Việt Nam; các cơ sở thờ tự và sự phát triển ở Việt Nam hiện nay.

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Trọng Kim.

Nhà xuất bản: Tôn Giáo. Năm XB: 2011.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Số định danh: 294.3 K310. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử của đạo Phật, những điều cốt yếu trong Phật pháp và mối quan hệ của đạo Phật đến cuộc nhân sinh. Một vài nét về thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo, Phật giáo tiểu thừa và đại thừa.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn