foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Trọng Kim.

Nhà xuất bản: Tôn Giáo. Năm XB: 2011.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Số định danh: 294.3 K310. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử của đạo Phật, những điều cốt yếu trong Phật pháp và mối quan hệ của đạo Phật đến cuộc nhân sinh. Một vài nét về thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo, Phật giáo tiểu thừa và đại thừa.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn