foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Trần Hồng Liên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2002.

Mô tả: 228Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 200.959799 L305. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Mục lục

1. Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng. 2. Dân số và đời sống của người Khmer và người Hoa tỉnh Sóc Trăng. 3. Vấn đề tôn giáo trong cộng đồng Khmer và người Hoa ở Sóc Trăng. 4. Văn hóa dân gian người Khmer Nam Bộ - Từ góc nhìn dân tộc học. 5. Phật giáo trong người Khmer Sóc Trăng – Hiện trạng và giải pháp. 6. Vấn đề giáo dục phổ thông ở người Khmer tỉnh Sóc Trăng. 7. Phát triển cộng đồng Khmer ở Sóc Trăng thông qua một số tổ chức đoàn thể xã hội. 8. Người Hoa ở Sóc Trăng – Quá khứ và hiện tại.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn