foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Hữu Hợp.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2012.

Mô tả: 176Tr. Kích thước: 16 x 22cm. Số định danh: 305.895922

Mục lục:

Chương 1: Vài nét về đồng bằng sông Cửu Long. Chương 2: Sự hình thành và quá trình phát triển của cộng đồng người Việt Công giáo ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương 3: Vấn đề bảo lưu và hội nhập văn hóa của người Việt Công giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn